Técniques de seguiment

Per proporcionar als usuaris la sensació més gran de realisme possible, es requereix utilitzar una sèrie de tècniques que rastregin les diferents parts del cos, aquestes són conegudes com a tècniques de seguiment.

Seguiment de cap

El seguiment de cap és una tecnologia que permet a una aplicació reconèixer els moviments del cap de l’usuari i realitzar un moviment de la imatge quan aquest mogui el cap cap a qualsevol direcció.

Per a això, s’utilitzen acceleròmetres, magnetòmetres i giroscopis incorporats al casc.

Seguiment del moviment

El seguiment del moviment és una extensió de la tècnica del seguiment del cap, però permetent reconèixer molts més moviments, com el de les extremitats.

Avui dia aquesta és una tècnica poc avançada, encara que moltes companyies mostren un gran interès per aquesta.

Seguiment ocular

El seguiment ocular és la tecnologia de seguiment que menys està avançada avui dia.

Aquesta tecnologia consisteix en uns sensors infrarojos incorporats dins del casc que permeten captar els moviments dels ulls.

Pàgina escrita a través de coneixements propis i la informació proporcionada per «Wikipedia«.