Realitat virtual en l’educació

Un dels sectors en els que últimament s’ha explotat la realitat virtual es en l’entorn educatiu.

El us de la realitat virtual en l’educació afavoreix significativament la motivació de l’alumne, ja que no es lo mateix llegir un llibre, que vivir-lo el mateix, així fer viatges a llocs els quals seria impossible visitar com altres planetes, països, viatges en el temps, experimentar situacions que serien perjudicials per a la vida humana o experimentar amb objectes i organismes de diferents tamanys, com ara, el cos humà o molecules minuscules.

Segons una teoria anomenada piràmide de l’aprenentatge, “Experimentar experiències reals” pertany a un 90% d’efectivitat a l’hora d’aprendre, aquí on es trobaria la realitat virtual, la qual té molta més efectivitat que altres activitats d’aprenentatge com ara llegir, el qual té un 10% d’efectivitat o escoltant, el qual té un 20% d’efectivitat.

Pàgina escrita a través de coneixements propis i la informació proporcionada per «Universia» i un video de Youtube.