Realitat virtual en la sanitat

Encara de lo que podria semblar, sorprenentment un gran sector que se esta està explotant a la realitat virtual és a la sanitat, tant desde el punt de vista del pacient, com dels metges.

Actualment, és pot distinguir entre 4 àrees a l’hora d’aplicar la realitat virtual a l’entorn sanitari:

Tractament de la salut mental

L’aplicació de la realitat virtual a la psiquiatria cada vegada està més present, sobretot a l’hora de tractar amb fòbies, persones amb dèficit d’atenció o reduir la depressió.

La realitat virtual es tan efectiva a la psiquiatria principalmente per què permet la possibilitat de poder crear un entorn immersiu per a cada pacient en funció de les seves fòbies, ansietat, etc que pot anar actualitzant-se de forma progresiva d’acord a la seva evolució mental

Rehabilitació de pacients

La rehabilitació de pacients a través de la realitat virtual suposa una evolució en el tractament d’un pacient que ha sofert algun ictus o malaltia que requereixi d’un seguiment de rehabilitació, ja que permet als pacients exposar-se a situacións reals que tindran que afrontar quan surtin de l’hospital.

Millorar la qualitat de vida

La realitat virtual permet millorar la qualitat de vida dels pacients d’un hospital, ja que poden donar una terapia de distracció als pacients que els pot ajudar a evadir-se, ajudar als pacients a comunicar-se amb els seus familiars o permetre als pacients amb minusvalies experimentar entorns i experiències que mai han pogut viure a causa de les seves limitacions.

Diagnostic d'enfermetats

La realitat virtual permet tenir al pacient immers en un entorn virtual on es poden realitzar diferents tipus de proves per diagnosticar enfermetats.

Tot això que hem parlat està aplicat l’entorn del pacient, pero, a mes a mes, la realitat virtual també es pot utilitzat a l’entorn de professional sanitari amb, per exemple, entrenaments per els cirurgians a través de simulacions d’operacions o cirurgies o permetent als científics adentrar-se en els òrgans del cos humà i estudiar-lo a fons.

Aqui es poden veure alguns exemples d’entorns virtuals creats per ús sanitari:

Pàgina escrita a través de coneixements propis i la informació proporcionada per «Innoarea» i «TwoReality«.